Navigácia

Kontakt

 • Základná škola
  Školská 1
  951 06 Vinodol
 • 037/6598 144

Mapa

Základná škola, Školská 1, Vinodol

Piatok 22. 11. 2019
Počet návštev: 421408

Webové sídlo Základnej školy, Školská 1, Vinodol https://zsvinodol.edupage.org/ je spravované s cieľom v maximálnej možnej miere dodržiavať platnú legislatívu v oblasti prístupnosti webových stránok - najmä zákona 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

Základná škola  si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje dokumenty doručené škole výlučne klasickou poštou ( verejné vyhlášky, zmluvy). Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí ani nepripomienkuje a nemá k dispozícii zdroj príslušných textov v elektronickej forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako neskenované texty.. Nakoľko organizácia nemá technické možnosti dosiahnuť súlad s príslušnými predpismi, zverejňuje formou, ktorú považuje za najvhodnejšiu.

Novinky

 • Informácie: Testovanie 5

  OZNAM

  Riaditeľstvo Základnej školy vo Vinodole oznamuje, že dňa 20. novembra 2019

  sa uskutoční Testovanie T5 2019 v čase od 8:00 hod. do 11:40 hod..

  Žiaci 5. ročníka MUSIA prísť do školy najneskôr o 7:45.

  Vyučovanie v ostatných ročníkoch prebieha podľa normálneho rozvrhu na daný deň – streda.

  Stravovanie je zabezpečené tak, ako v ostatné dni.

  Mgr. Viera Žiaková

  riaditeľka školy

 • Informácie: Oznámenie RÚVZ

  Milí rodičia!

  Na základe listu a pokynu z RÚVZ v Nitre je každý žiak/žiačka povinný/á 1-krát týždenne – na konci týždňa v piatok, zobrať domov hygienické vrecko a celé vrecúško s úborom na telesnú výchovu.

  Rodič je povinný tieto veci pravidelne, každý týždeň doma oprať a v pondelok poslať do školy. Každý žiak/žiačka MUSÍ !!! v škole používať svoje vlastné veci v hygienickom vrecku, ako aj úbor na telesnej výchove.

  Žiadame Vás preto, aby ste toto oznámenie a upozornenie rešpektovali do odvolania!!!

 • Aktivity v mesiacoch september a október 2019

  V úvodných mesiacoch nového školského roku 2019/2020 sa uskutočnilo viacero zaujímavých školských akcií:

  • 2. septembra 2019 - Slávnostné otvorenie školského roku 2019/2020
  • 25. septembra 2019 - Svetový deň mlieka v školách
  • 2. októbra 2019 - Farby a plody jesene/Prírodovedná exkurzia
  • 7. októbra 2019 - Športový deň, Účelové cvičenie
  • 10. októbra 2019 - Návšteva Nitrianskeho hradu/Dejepisná exkurzia
  • 12. októbra 2019 - Divadelné predstavenie Popoluška
  • 17. októbra 2019 - Zdravé raňajky v 6.A /T
 • Záborského recitačná súťaž

  Žiaci, Nikolas Žigrai /4.A/, Marek Juhás /6.A/, Mária Krajmerová /6.A/, Viktória Hlinková /8.A/ a Sofia Maceková /8.A/ sa 29. októbra 2019 zúčastnili 26. ročníka Záborského recitačnej súťaže. Súťaž v prednese pôvodnej slovenskej poézie /I. kategória: žiaci 2. - 4. ročníka, II. kategória: žiaci 5. - 6.ročníka, III. kategória: žiaci 7. - 9.ročníka, IV. kategória: žiaci stredných škôl a gymnázií/ sa pravidelne koná na počesť Viliama Záborského, významného vrábeľského rodáka, herca, recitátora a pedagóga, v Základnej škole Viliama Záborského vo Vrábľoch. Nikolas a Viktória v nej získali nielen potlesk publika, ale od poroty aj cenné čestné uznania.